en-USro-RO

| Login
28 iunie 2017
Dragi prieteni,

Cu mare bucurie mă adresez vouă tuturor, iubitori de fotbal, cu ocazia deschiderii Campionatului Mondial din 2014 în Brazilia. Doresc să trimit un salut călduros organizatorilor şi participanţilor; fiecărui atlet şi fiecărui suporter, precum şi tuturor spectatorilor care, pe stadioane sau la televizor, radio şi internet, urmăresc acest eveniment care depăşeşte graniţele de limbă, cultură şi naţiune.

Speranţa mea este ca, în afară de a fi o sărbătoare sportivă, acest Campionat Mondial să poată deveni o sărbătoare de solidaritate între popoare. Însă asta presupune ca întâlnirile de fotbal să fie considerate pentru ceea ce sunt în fond: un joc şi în acelaşi timp o ocazie de dialog, de înţelegere, de îmbogăţire umană reciprocă. Sportul nu este numai o formă de distracţie, ci şi – şi aş spune mai ales – un instrument pentru a comunica valori care promovează binele persoanei umane şi contribuie la construirea unei societăţi mai paşnice şi fraterne. Ne gândim la lealitate, la perseverenţă, la prietenie, la împărtăşire, la solidaritate. De fapt, sunt multe valorile şi atitudinile promovate de fotbal care se revelează importante nu numai în teren, ci în toate locurile existenţei, şi în concret în construirea păcii. Sportul este şcoală de pace, ne învaţă să construim pacea.

În acest sens, aş vrea să subliniez trei lecţii ale practicii sportive, trei atitudini fundamentale pentru cauza păcii: necesitatea de „a se antrena”, fair play şi respectul între adversari. În primul rând sportul ne învaţă că, pentru a învinge, este necesar să ne antrenăm. În această practică sportivă putem vedea o metaforă a vieţii noastre. În viaţă este necesar să luptăm, „să ne antrenăm”, să ne străduim pentru a obţine rezultate importante. Spiritul sportiv devine astfel o imagine a sacrificiilor necesare pentru a creşte în virtuţile care formează caracterul unei persoane. Dacă, pentru ca o persoană să se îmbunătăţească, este necesar un „antrenament” mare şi constant, cât efort în plus va trebui făcut pentru a se ajunge la întâlnirea şi la pacea între indivizi şi între popoare „îmbunătăţite”! Trebuie „să ne antrenăm” mult…

Fotbalul poate şi trebuie să fie o şcoală pentru construirea unei „culturi a întâlnirii”, care să permită pacea şi armonia dintre popoare. Şi aici vine în ajutorul nostru o a doua lecţie a practicii sportive: să învăţăm ceea ce fair play din fotbal are să ne înveţe. În jocul de echipă trebuie să se gândească în primul rând la binele grupului, şi nu la ei înşişi. Pentru a învinge, trebuie depăşit individualismul, egoismul, toate formele de rasism, de intoleranţă şi de instrumentalizare a persoanei umane. Nu numai în fotbal a fi fominha [individualist şi egoist] constituie un obstacol pentru rezultatul bun al echipei; pentru că, atunci când suntem fominhas în viaţă, ignorând persoanele care ne înconjoară, toată societatea este dăunată.

Ultima lecţie a sportului folositoare pentru pace este respectul datorat între adversari. Secretul victoriei, pe teren, dar şi în viaţă, se află în a şti să-l respect pe colegul meu de echipă, dar şi pe adversarul meu. Nimeni nu învinge singur, nici pe teren nici în viaţă! Fie ca nimeni să nu se izoleze şi să se simtă exclus! Atenţie! Nu segregării, nu rasismului! Şi, dacă este adevărat că, la sfârşitul acestui Campionat Mondial, o singură selecţionată naţională va putea să ridice cupa ca învingătoare, este la fel de adevărat că, învăţând lecţiile pe care sportul ni le învaţă, toţi vor ieşi învingători, întărind legăturile care ne unesc.

Dragi prieteni, mulţumesc pentru oportunitatea care mi-a fost dată de a vă adresa aceste cuvinte în acest moment – în mod deosebit preadistinsului preşedinte al Braziliei, doamna Dilma Rousseff, pe care o salut – şi promit să mă rog pentru ca să nu lipsească binecuvântările cereşti asupra tuturor. Fie ca acest Campionat Mondial să se desfăşoare în toată seninătatea şi liniştea, mereu în respect reciproc, în solidaritatea şi în fraternitatea dintre bărbaţi şi femei care se recunosc membri ai unei familii unice. Mulţumesc!

 

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Va recomandam

Evanghelia după sfântul Ioan : traducere şi comentariu
Rinaldo Fabris
Organizarea prezentului comentariu la Evanghelia după sfântul Ioan se supune următoarelor criterii: reconstrucţia textului în tonalitatea sa originară şi înţelegerea structurii sale pe baza particularităţilor sale lexicale, stilistice, literare şi tematice; analiza textului din punct de vedere exegetic, iar la final, interpretarea sa în contextul religios şi cultural din zilele noastre.
Evanghelia după sfântul Ioan : traducere şi comentariu
Viaţa lui Isus
Jean-Christian Petitfils
Plecând de la textul sacru, autorul ne prezintă activitatea și opera mântuitoare a lui Cristos dintr-o perspectivă istorică, făcând adesea referire la ultimele descoperiri de natură istorică și arheologică. Pe lângă aceste dovezi istorice, textul este însoțit de anumite comentarii și explicații care au ca scop facilitarea înțelegerii mesajului evanghelic.
Viaţa lui Isus
Don Orione – o inimă fără margini
Andrea Gemma
Don Orione. O inimă fără margini este o carte deosebită pentru că este rezultatul unei împletiri armonioase între măreția subiectului tratat – don Orione a fost și va rămâne unel dintre marii apostoli ai carității – și arta deosebită a scrisului. Mons. Andrea Gemma reușește să evoce cu foarte mare expresivitate figura Fondatorului, care trăda o „inimă fără margini... dilatată de caritatea celui răstingnit”.
Don Orione – o inimă fără margini

Reviste

Conciliul al II-lea din Vatican: „semn al timpului” pentru Biserică şi pentru lume (II)

XVIII/ 35 (2015), 140 p., 17x24, 1453-8075, 9 lei.
Conciliul al II-lea din Vatican: „semn al timpului” pentru Biserică şi pentru lume (II)
Conciliul al II-lea din Vatican: „semn al timpului” pentru Biserică şi pentru lume (I)

XVII/ 34 (2014), 122 p., 17x24, 1453-8075, 9 lei.
Conciliul al II-lea din Vatican: „semn al timpului” pentru Biserică şi pentru lume (I)
Rolul Bisericii Catolice din Europa de Est la căderea comunismului

XVII/ 33 (2014), 111 p., 17x24, 1453-8075, 9 lei.
Rolul Bisericii Catolice din Europa de Est la căderea comunismului
Creştinul între trecut şi prezent

XVI/ 32 (2013), 156 p., 17x24, 1453-8075, 9 lei.
Creştinul între trecut şi prezent
Credinţa dintotdeauna şi omul de astăzi

XVI/ 31 (2013), 152 p., 17x24, 1453-8075, 9 lei.
Credinţa dintotdeauna şi omul de astăzi