en-USro-RO

| Login
24 februarie 2018

Tratate de teologie

Ecumenism : răspunsuri la 101 întrebări
Zdzislaw Kosej Kijas
Ecumenism : răspunsuri la 101 întrebări
Colectia: Tratate de teologie
În această carte autorul dorește să răspundă unei lungi serii de întrebări adresate de diferite persoane, asupra tematicii ecumenismului, străduindu-se totodată ca printre aceste răspunsuri să nu se strecoare polemicile, generalizările negative, poziţiile părtinitoare şi prejudecăţile.
Predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Teologie, misiune, formare
Alois Bişoc
Predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Teologie, misiune, formare
Colectia: Tratate de teologie
Slujirea predicării cuvântului lui Dumnezeu este cu siguranţă una dintre importantele teme teologico-pastorale pe care Magisteriul Bisericii, în decursul veacurilor, le-a analizat şi le-a îndeplinit cu cea mai mare fidelitate. Importanţa acestei misiuni este în mod insistent scoasă în evidenţă atât pentru a răspunde mandatului explicit primit de la Cristos de a predica evanghelia la toată făptura (cf. Mc 16,15), pentru că el „vrea ca toţi oamenii să se mântuiască şi să ajungă la cunoaşterea adevărului” (1Tim 2,4), cât şi din cauza unei societăţi în continuă şi rapidă transformare, în care se impun criterii alternative de judecată culturală şi comportare morală, îndepărtându-se astfel de principiile şi exigenţele credinţei creştine.
Parohia. Comunitate de credinţă, speranţă şi iubire creştină
Alois Bişoc
Parohia. Comunitate de credinţă, speranţă şi iubire creştină
Colectia: Tratate de teologie
Prin acest studiu pr. Bișoc dorește să contribuie la cunoașterea doctrinei teologico-pastorale despre parohie, cu problemele şi exigenţele actuale de reînnoire, rămănând mereu deschişi inspiraţiilor inovatoare ale Duhului Sfânt şi acţiunii sale în Biserică, pentru ca ea să corespundă tot mai mult modelului voit de Cristos şi pe care oamenii îl aşteaptă azi de la ea.
Preotul – părinte şi medic sufletesc
Iosif Tiba
Preotul – părinte şi medic sufletesc
Colectia: Tratate de teologie
Despre misterul și vocația medicinală a preotului ne vorbește părintele Iosif Tiba în cartea apărută de curând la Editura Sapientia, cu titlul sugestiv: Preotul – părinte şi medic sufletesc. Încă din primul capitol autorul scoate în evidență forța preotului, care este iubirea, și identitatea acestuia dată de caritatea Tatălui.
Nobila frumuseţe a artei de a celebra şi a spaţiului liturgic
Daniel Iacobuț
Nobila frumuseţe a artei de a celebra şi a spaţiului liturgic
Colectia: Tratate de teologie
Opera de artă săvârşită de Cristos în inimile credincioşilor devine vizibilă prin arta unei comunităţi şi a preotului său de a celebra sfintele taine (ars celebrandi), precum şi prin frumuseţea artei liturgice. Aceste două căi de iradiere ale frumuseţii divine, arta de a celebra şi arta sacră, sunt temele primelor două părţi ale cărţii de faţă. A treia parte a cărţii are scopul de a continua tematica conferinţei despre arta liturgică şi conţine texte extrase din documentele unor conferinţe episcopale cu privire la cele mai importante locuri ale spaţiului liturgic.
Etica sexuală
Isidor Chinez
Etica sexuală
Colectia: Tratate de teologie
Finalitatea acestui studiu este de a-l conduce pe cititor la depășirea acelei mentalități care vede în sexualitate doar ceva banal, izolat de totalitatea persoanei, și să descopere valorile înscrise de Dumnezeu în structura persoanei umane, chemată să se realizeze în relație dialogică cu celălalt.
Etica matrimonială
Isidor Chinez
Etica matrimonială
Colectia: Tratate de teologie
Timpurile moderne constată o criză a conștiinței și a existenței familiei pe diferite planuri. Cum reacționează Biserica la această provocare? Care este actualmente învățătura Bisericii cu privire la căsătorie și familie? Există o etică a iubirii conjugale? La aceste întrebări și la multe altele dorește să răspundă pr. dr. Isidor Chinez în cartea Etica matrimonială
50 de ani de la Conciliul al II-lea din Vatican. Cursuri de formare pentru cler
Dieceza Romano-Catolică de Iași, Oficiul pentru Cler
50 de ani de la Conciliul al II-lea din Vatican. Cursuri de formare pentru cler
Colectia: Tratate de teologie
Volumul „50 de ani de la Conciliul al II-lea din Vatican” cuprinde opt conferințe prezentate la Cursurile de formare pentru Cler organizate de Episcopia Romano-Catolică de Iași prin Oficiul pentru Cler în perioada 8 septembrie –23 octombrie 2015, care au avut ca scop „lectura principalelor documente conciliare care privesc provocările pastorale mai urgente... dar și ca un omagiu adus acestui mare eveniment eclezial” (PS Aurel Percă).
Conciliul al II-lea din Vatican. Semn al timpului pentru Biserică şi pentru lume
Iulian Faraoanu, coord.
Conciliul al II-lea din Vatican. Semn al timpului pentru Biserică şi pentru lume
Colectia: Tratate de teologie
Volumul de faţă cuprinde lucrările prezentate în cadrul simpozionului cu titlul „Conciliul al II-lea din Vatican, semn al timpului pentru Biserică şi pentru lume”, dedicat împlinirii a 50 de ani de la încheierea Conciliului al II-lea din Vatican și care a fost organizat de Institutul Teologic Roman-Catolic din Iaşi în colaborare cu Facultatea de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universității „Al.I. Cuza” din Iași, în zilele de 26 noiembrie 2014 şi 11 martie 2015.
Mizericordia. Un concept fundamental al evangheliei – o cheie a vieții creștine
Cardinal Walter Kasper
Mizericordia. Un concept fundamental al evangheliei – o cheie a vieții creștine
Colectia: Tratate de teologie
Cardinalul Walter Kasper tratează în această carte despre milostivirea lui Dumnezeu. Dezamăgit că o astfel de temă, privind la experiențele teribile pe care le trăiește astăzi omenirea, este neglijată, uneori în mod reproșabil, autorul declară că milostivirea este mai necesară astăzi ca niciodată și consideră că empatia și compasiunea sunt punctul de pornire pentru construirea unei culturi a milostivirii.
Bioetica - responsabilitatea faţă de viaţa umană
Isidor Chinez
Bioetica - responsabilitatea faţă de viaţa umană
Colectia: Tratate de teologie
În Bioetica. Responsabilitatea față de viața umană, pr. dr. Isidor Chinez își propune să prezinte problemele morale cu care s-au confruntat de-a lungul anilor etica filosofică și teologia morală. Din persectiva teologiei morale, bioetica are ca fundament respectul pentru persoana umană în întregimea ei, inclusiv dimensiunea religioasă.
Viaţa lui Cristos
Fulton J. Sheen
Viaţa lui Cristos
Colectia: Tratate de teologie
Cu intuiția și respectul său deosebit, Sheen interpretează pasaje scripturistice și îl descrie pe Cristos nu doar dintr-o perspectivă istorică, dar folosind și termeni captivanți și actuali, constatând în viața lui Cristos paralele moderne și lecții care depășesc contextul istoric din timpul său.
Fericita Fecioară Maria. Curs de Mariologie
Roberto Coggi
Fericita Fecioară Maria. Curs de Mariologie
Colectia: Tratate de teologie
Tratatul de mariologie, Fericita Fecioară Maria se prezintă ca o expunere organică, simplă și clară a principalelor adevăruri de credință cu privire la sfânta Fecioară Maria.
Doctrina socială catolică în lumea contemporană
Emil Dumea
Doctrina socială catolică în lumea contemporană
Colectia: Tratate de teologie
Urmând diferiţi autori şi specialişti în domeniul social, prezentând în acelaşi timp şi texte fundamentale ale doctrinei sociale catolice, în studiul apărut de curând la Editura Sapientia, Doctrina socială catolică în lumea contemporană, am intenţionat să prezint unele dintre marile probleme sociale ale lumii contemporane, la care Biserica Catolică, în misiunea ei de promovare a binelui integral al persoanei umane, este angajată să se implice pentru a contribui la construirea unei lumi mai bune şi mai drepte.
Caritatea creştină, ferment şi ghid dinamizator al iubirii sociale
Iosif Enăşoae
Caritatea creştină, ferment şi ghid dinamizator al iubirii sociale
Colectia: Tratate de teologie
Împins de dorinţa de a face cunoscută caritatea lui Cristos, care întrece orice cunoaştere umană, prin studiul de faţă, Caritatea creştină, ferment şi ghid dinamizator al iubirii sociale, am intenţionat să ofer creştinilor, dornici să-şi manifeste credinţa lor prin iubire concretă, câteva crâmpeie din doctrina socială a Bisericii lui Cristos. Învăţătura socială creştină are rolul de a ilumina, a ghida şi a fermenta credinţa creştinului, precum şi de a dinamiza angajarea lui la practicarea carităţii sociale.
Catolicism : aspectele sociale ale dogmei
Henri de Lubac
Catolicism : aspectele sociale ale dogmei
Colectia: Tratate de teologie

Apariţia în limba română a renumitei lucrări Catolicismul, de Henri de Lubac, reprezintă un eveniment care trebuie salutat de toţi cei preocupaţi de teologie. Chiar dacă titlul poate lăsa locul unei greşite interpretări a conţinutului cărţii, Catolicismul nu este, de fapt, un tratat special despre Biserica Romano-Catolică, ci o lucrare în care s-a încercat prezentarea „dimensiunii universale, sau, mai exact, catolice a creştinismului”.

Iosif Iacob
Milostivirea divină izvorul trăirii creștine
Colectia: Tratate de teologie
*
Misterul Bisericii : manual de ecleziologie
Ştefan Lupu
Misterul Bisericii : manual de ecleziologie
Colectia: Tratate de teologie
Cele 19 capitole care alcătuiesc acest tratat sunt dispuse în trei mari părți, precedate de o introducere. Aceste pagini introductive au menirea de a preciza locul pe care Ecleziologia îl ocupă în studiul teologiei fundamentale și dogmatice și modul în care este percepută Biserica de oamenii din epoca noastră.
Revelaţie, credință și credibilitate : manual de teologie fundamentală
Ștefan Lupu
Revelaţie, credință și credibilitate : manual de teologie fundamentală
Colectia: Tratate de teologie
Studiul de faţă însă poate să fie citit cu folos de persoanele doritoare să aprofundeze cunoaşterea teologică, pentru că Teologia fundamentală este disciplina care studiază fundamentele teologiei, adică premisele şi condiţiile de posibilitate a teologiei. Aceste premise şi condiţii nu pot fi găsite sau construite artificial şi nici nu pot fi extrase din exterior, ci sunt cerute chiar de la teologie.
Când şi cum să recurgem la Penitenţiaria Apostolică
Carlos Encina Commentz
Când şi cum să recurgem la Penitenţiaria Apostolică
Colectia: Tratate de teologie
Printr-un limbaj şi un stil imediat inteligibil tuturor, autorul, un oficial al Penitenţiariei, ilustrează competenţele şi metodologia vieţii de zi cu zi, angajamentul silenţios şi discret al Dicasteriului şi cu scopul de a facilita cât mai mult munca confesorilor şi a directorilor spirituali, reproduce şi modele de scrisori pentru a recurge la acest tribunal „sui generis”.
Pagina 3 din 4First   Precedentul   1  2  [3]  4  Urmatorul   Ultimul   

Cautare Carti

Indice Alfabetic Carti

1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Va recomandam

YOUCAT : carte de rugăciuni pentru tineri
Georg von Lengerke, Dörte Schrömges
Această carte va fi un ajutor în drumul de rugăciune al prieteniei cu Dumnezeu. Ea conține rugăciuni vechi și noi, pentru zilele bune sau rele, sau care se spun noaptea. Găsești rugăciuni luate din Sfânta Scriptură, rugăciuni ale celor mai evlavioși oameni din istorie și ale oamenilor de astăzi.Cartea este alcătuită din două părți: prima parte este o rugăciune ritmată, dimineața și seara, timp de două săptămâni. Cea de-a doua parte este o colecție de rugăciuni pe diferite teme și intenţii.
YOUCAT : carte de rugăciuni pentru tineri
Y – Biblia. Biblia Bisericii Catolice pentru tineri
Conferința Episcopilor din Austria, coord.
Păstrând același stil grafic de la YouCat, editorii au reușit să realizeze o bogată selecție de texte biblice care să-i conducă pe tineri la o bună cunoaștere a Sfintei Scripturi. O echipă de bibliști renumiți a scris introducerile la cărțile biblice și explicațiile la textele biblice mai dificile. Textul Sfintei Scripturi este însoțit de numeroase citate din marile personalități ale lumii, mărturii oferite de tineri și imagini din Țara Sfântă.
Y – Biblia. Biblia Bisericii Catolice pentru tineri
Youcat : româna : Catehismul Bisericii Catolice pentru tineri
***

Youcat este o carte dedicata tinerilor, care vrea sa-i ajute sa înteleaga mai bine credinta Bisericii Catolice, asa cum a fost ea formulata în Catehismului Bisericii Catolice, publicat la treizeci de ani dupa încheierea Conciliului al II-lea din Vatican (1962-1965). Nascut din initiativa Conferintei Episcopilor din Austria, Youcat preia structura traditionala a Catehismului cu întrebari si raspunsuri, dar o îmbraca cu fotografii si reprezentari artistice, precum si cu elemente complementare, cum ar fi citate din Sfânta Scriptura si din mari personalitati ale Bisericii.

Youcat : româna : Catehismul Bisericii Catolice pentru tineri

Reviste

Conciliul al II-lea din Vatican: „semn al timpului” pentru Biserică şi pentru lume (II)

XVIII/ 35 (2015), 140 p., 17x24, 1453-8075, 9 lei.
Conciliul al II-lea din Vatican: „semn al timpului” pentru Biserică şi pentru lume (II)
Conciliul al II-lea din Vatican: „semn al timpului” pentru Biserică şi pentru lume (I)

XVII/ 34 (2014), 122 p., 17x24, 1453-8075, 9 lei.
Conciliul al II-lea din Vatican: „semn al timpului” pentru Biserică şi pentru lume (I)
Rolul Bisericii Catolice din Europa de Est la căderea comunismului

XVII/ 33 (2014), 111 p., 17x24, 1453-8075, 9 lei.
Rolul Bisericii Catolice din Europa de Est la căderea comunismului
Creştinul între trecut şi prezent

XVI/ 32 (2013), 156 p., 17x24, 1453-8075, 9 lei.
Creştinul între trecut şi prezent
Credinţa dintotdeauna şi omul de astăzi

XVI/ 31 (2013), 152 p., 17x24, 1453-8075, 9 lei.
Credinţa dintotdeauna şi omul de astăzi