en-USro-RO

| Login
23 iunie 2017
Standarde de etica editoriala la Editura Sapientia

1. Evitarea plagiaturii si respectarea proprietatii intelectuale. Editura are o preocupare crescuta pentru respectarea dreptului de proprietate si evitarea plagiatului. Principala raspundere revine autorilor în contractul editorial stipulându-se expres aceasta obligativitate, inclusiv declaratia pe propria raspundere ca toate materialele îi apartin, citarile se fac în conformitate cu legislatia in vigoare.
2. Se solicita autorului copii dupa dreptul de reprint pentru ilustratii, grafice, tabele etc. care fac obiectul dreptului de autor.
3. Publicarea unui volum sau a unui articol într-o revista se face numai dupa evaluarea etica facuta de 1 sau 2 referenti diferiti de referentii care au evaluat din punct de vedere stiintific lucrarea si care trebuie sa analizeze cel putin urmatoarele aspecte:
a) Riscul de plagiat;
b) Mentionarea corecta a paternitatii ideilor prin trimiteri bibliografice;
c) Conflictul de interese
4. Pentru evitarea conflictului de interese, volumele si articolele propuse spre publicare nu vor putea fi facute în sistem de peer review de catre rude si afini pâna la gradul 2 al autorului;
5. În hotarârile consiliului editorial, cât si în alte decizii cu caracter editorial persoanele aflate în conflict de interese nu vor avea drept de vot;
6. Retragerea de la difuzare a unei publicatii. Dupa aparitia unei publicatii în toata perioada în care aceasta se afla în difuzare, aceasta poate fi retrasa de la difuzare pentru urmatoarele motive:
a) Plagiat si încalcarea dreptului de autor;
b) Încalcarea confidentialitatii în cercetarea publicata;
c) Expunerea unor persoane sau institutii la afirmatii calomniatoare si defaimatoare sau la solicitarea expresa a autorului.

Va recomandam

Evanghelia după sfântul Ioan : traducere şi comentariu
Rinaldo Fabris
Organizarea prezentului comentariu la Evanghelia după sfântul Ioan se supune următoarelor criterii: reconstrucţia textului în tonalitatea sa originară şi înţelegerea structurii sale pe baza particularităţilor sale lexicale, stilistice, literare şi tematice; analiza textului din punct de vedere exegetic, iar la final, interpretarea sa în contextul religios şi cultural din zilele noastre.
Evanghelia după sfântul Ioan : traducere şi comentariu
Viaţa lui Isus
Jean-Christian Petitfils
Plecând de la textul sacru, autorul ne prezintă activitatea și opera mântuitoare a lui Cristos dintr-o perspectivă istorică, făcând adesea referire la ultimele descoperiri de natură istorică și arheologică. Pe lângă aceste dovezi istorice, textul este însoțit de anumite comentarii și explicații care au ca scop facilitarea înțelegerii mesajului evanghelic.
Viaţa lui Isus
Don Orione – o inimă fără margini
Andrea Gemma
Don Orione. O inimă fără margini este o carte deosebită pentru că este rezultatul unei împletiri armonioase între măreția subiectului tratat – don Orione a fost și va rămâne unel dintre marii apostoli ai carității – și arta deosebită a scrisului. Mons. Andrea Gemma reușește să evoce cu foarte mare expresivitate figura Fondatorului, care trăda o „inimă fără margini... dilatată de caritatea celui răstingnit”.
Don Orione – o inimă fără margini

Reviste

Conciliul al II-lea din Vatican: „semn al timpului” pentru Biserică şi pentru lume (II)

XVIII/ 35 (2015), 140 p., 17x24, 1453-8075, 9 lei.
Conciliul al II-lea din Vatican: „semn al timpului” pentru Biserică şi pentru lume (II)
Conciliul al II-lea din Vatican: „semn al timpului” pentru Biserică şi pentru lume (I)

XVII/ 34 (2014), 122 p., 17x24, 1453-8075, 9 lei.
Conciliul al II-lea din Vatican: „semn al timpului” pentru Biserică şi pentru lume (I)
Rolul Bisericii Catolice din Europa de Est la căderea comunismului

XVII/ 33 (2014), 111 p., 17x24, 1453-8075, 9 lei.
Rolul Bisericii Catolice din Europa de Est la căderea comunismului
Creştinul între trecut şi prezent

XVI/ 32 (2013), 156 p., 17x24, 1453-8075, 9 lei.
Creştinul între trecut şi prezent
Credinţa dintotdeauna şi omul de astăzi

XVI/ 31 (2013), 152 p., 17x24, 1453-8075, 9 lei.
Credinţa dintotdeauna şi omul de astăzi