en-USro-RO

| Login
16 decembrie 2017
Euharistia, medicamentul nemuririi

Euharistia, medicamentul nemuririi
Colectia: Dialog teologic

An aparitie: 2000 Format: 17x24
Editie: III/6 (2000) ISBN:
Pagini: 318 p. Pret: 3.5 RON

Cumpara online de la Libraria Sapientia
Vizualizeaza online aici.

P. Semen: Semnificatiile Euharistiei si dialogul ecumenic
Elementul constitutiv al religiei a fost dintotdeauna sacrificiul, care apare dupa caderea omului si reprezinta, alaturi de alte aspecte, efortul de a stabili o punte între om si Dumnezeu, în pofida distantei datorate contingentei si mai ales pacatului omului, în speranta de a gasi la Dumnezeu ascultare, bunavointa si primire. Pâinea si vinul sunt amintite pentru prima oara în Geneza (14,18) ca o jertfa nesângeroasa, prefigurare a Sfintei Euharistii. Consumarea pâinii si a vinului de catre crestini în momentul împartasaniei are o întreita semnificatie:
-anamneza: amintirea mortii mântuitoare a lui Cristos;
-euharistie: jertfa de multumire pentru belsugul binefacerilor divine;
-actualizare: anticipare a Împaratiei lui Dumnezeu.

Pr. Alois Bulai: Euharistia: memorial, aducere de multumire, prezenta
Euharistia este, înainte de toate, memorialul si evenimentul central al întregii istorii a mântuirii, misterul patimii, moartea si învierea lui Isus Cristos. Cristos sigileaza alianta dintre Dumnezeu si om, frângându-si trupul ca pâine si varsându-si sângele ca bautura pentru mântuirea omului. Generozitatea Tatalui se materializeaza în trimiterea Fiului spre mântuirea omului. Sfânta Euharistie aminteste de jertfa pascala, este o aducere de multumire pentru aceasta jertfa, dar este si semnul real al prezentei Fiului, cu Trupul si Sângele sau, mâncare si bautura pentru viata cea vesnica.

Pr. Eduard Ferent: Euharistia, taina Preasfintei Treimi si a Bisericii
Divina Euharistie, în timp ce este situata în economia mântuirii, este recunoscuta ca Sacramentul sacramentelor, ca icoana a împaratiei ceresti. În ea se recapituleaza creatia si umanitatea întreaga, dupa planul salvific voi de Tatal din vesnicie, realizat, la plinatatea timpurilor, de Fiul si împlinit de Duhul Sfânt în timpul Bisericii. Euharistia, ca si celelalte sacramente, este celebrata în Biserica cu ajutorul cuvintelor eficace si sfintitoare ale lui Cristos, prin actiunea simultana a Duhului Sfânt si prin elementele creatiei. Instituita de Cristos, perpetueaza prezenta sa si opera sa mântuitoare în mijlocul umanitatii, permanetizând comuniunea omului cu Sfânta Treime.

Pr. Claudiu Dumea: De la liturgia iudaica la Euharistia crestina
Liturgia crestina, una dintre creatiile cele mai originale ale crestinismului, nu este o creatie „ex-nihilo” ci are o preistorie în liturgia iudaica. Cât priveste liturgia euharistica, Biserica îsi fixeaza atentia în mod particular asupra acestor actiuni: luarea pâinii, rugaciunea de binecuvântare a lui Dumnezeu, frângerea pâinii, împartirea pâinii si a vinului, însotite de formulele: „Luati si mâncati…”, „Luati si beti…”, „Faceti acest lucru în amintirea mea”. Liturgia euharistica era o actiune diferita de liturgia cuvântului ce se inspira din liturgia sinagogala. Cele doua celebrari separate, de sine statatoare la început, spre sfârsitul primului secol erau deja unite într-un unic act de cult.

Pr. Gheorghe Popa: Euharistia Bisericii si constiinta euharistica a crestinilor
Procesul de secularizare, specific lumii moderne si post-moderne influenteaza profund sensibilitatea, vocatia si constiinta euharistica. Evangheliile arata ca mântuitorul Isus Cristos a instituit Euharistia ca Taina, în vederea constituirii Bisericii. Biserica este numita „casa lui Dumnezeu”si în aceasta casa Isus Cristos îsi „invita prietenii” la Cina, oferindu-se ca mâncare si bautura. În viata crestina, constiinta euharistica s-a nascut din iubirea fata de Cristos din tabernacol. Prin împartasirea cu Trupul si Sângele lui, crestinul formeaza Trupul tainic al lui Cristos, care este Biserica.

Antonio Perera: La Euharistia en el arte occidental
Articolul se concentreaza asupra marturiei artei plastice despre Euharistie. Orientarea generala a textului are ca baza doua criterii exprimate de papa Ioan Paul al II-lea într-o recenta scrisoare catre artisti: A: realizarile artistice constituie, în felul lor, nu numai ilustrari estetice dar adevarate „locuri teologice” (nr. 11); B: orice forma autentica de arta este, în felul ei, o cale de acces spre realitatea cea mai profunda a omului si a lumii (nr. 6); Diferitele perioade istorice ale artei crestine arata ca în jurul Euharistiei s-au dezvoltat majoritatea. Biserica are nevoie de creativitatea artistica sa se mentina în prezent „pentru a transforma” în forme palpabile ceea ce în sine este insesizabil (pp Ioan Paul II: Scrisoare catre artisti 9,12).

Pr. Gheorghe Petraru: Euharistia: unitate si marturie crestina
Studiul este o viziune cu deschiderea ecumenica, despre Euharistie: împartasirea cu Trupul si Sângele lui Cristos înseamna unirea cu Cristos si cu ceilalti oameni care formeaza Biserica, Trupul lui mistic. Are o importanta deosebita rodul Duhului Sfânt, care uneste Biserica si sprijina credinta omului. Conceptia despre viata a crestinului este una euharistica, articulata învataturii si practicii liturgico-sacramentale a Bisericii, ce culmineaza si se încoroneaza cu Euharistia, anticipare si prefigurare în trup a misterului învierii si vietii vesnice.

Pr. Lucian Farcas: Dimensiunea sociala a Euharistiei: despartirea de pacat
Studiul scoate în relief reciprocitatea dintre experienta de credinta în cadrul sacramentului Euharistiei si realitatea trairii în contextul social de astazi. Relatia de armonizare între trairea euharistica si marturia crestina în viata sociala impune exigenta convertirii ca forma de despartire de pacat. Este propus un concept pastoral menit sa pregateasca pe credincios pentru curajul de a se desparti de pacat si de structurile acestuia, si pentru motivatia de a începe o viata noua, prin promovarea pocaintei si a reconcilierii, elemente importante ale convertirii, prin dialog si cateheze.

Pr. Ioan-Cristinel Tesu: Modurile sau treptele împartasirii de Cristos în spiritualitatea ortodoxa
În spiritualitatea ortodoxa, împartasania crestinului cu Cristos are mai multe moduri sau trepte: mintal si, respectiv, tainic. Primul mod este dat de cunoasterea lui Dumnezeu din rationalitatea creatiei sau din ratiunile divine ale lucrurilor, a caror origine si scop este Dumnezeu. Al doilea mod este dat de împrejurarile concrete ale vietii. Sunt doua cai: calea pozitiva (Providenta) îl duce pe om la desavârsire, sfintenie, prin savârsirea binelui si sesizarea rationalitatii creatiei; calea negativa (judecata): omul îl cunoaste pe Dumnezeu prin privarea pedagogica (succese, necazuri, boli, suferinte, etc.). Ambele cai sunt situatii existentiale prin care Dumnezeu cheama pe om la dialog, la iubire, revelându-i-se în istoria creatiei si oferindu-si Fiul la moarte spre mântuirea de pacat.

Pr. Mihai Patrascu: „Communication in sacris”
Normele canonului 844 sunt rodul a peste 20 de ani de experienta cu noile orientari ale Conciliului al II-lea din Vatican, referitor la comunicarea sacramentala si îndeosebi, euharistica. Canonul 844 da un cadru în care trebuie sa fie reglementata comunicarea în sacramentele Euharistiei, Penitentei si Maslului si diferitele norme ce privesc persoanele implicate în acest „communicatio”. Botezul, „poarta pentru a intra în Biserica” (LG 14) confera celui ce-l primeste dreptul la celelalte sacramente, cât timp comuniunea cu Biserica este mentinuta. Canonul are o preocupare cu adevarat ecumenica. În problema comunicarii „in sacris” este foarte importanta consultarea reciproca dintre responsabilii pastorali ai Bisericii Catolice si ai altor biserici sau comunitati crestine.

Herciu Bogdan: Dimensiunea etico-sociala a Euharistiei - grija fata de saraci
Atitudinea fata de saraci, în spiritul Euharistiei, într-un context social, poate avea o dubla semnificatie. În sens strict se refera la claritatea care izvoraste din Euharistie si care, pentru a fi autentica, nu poate ramâne indiferenta în fata saraciei si a dezechilibrului material ce viciaza societatea contemporana. În sens larg se refera la noul mod de a fi al omului credincios, „îmbogatit” existential prin Euharistie si cu misiunea de a îmbogati acea lume saraca. Atitudinea sociala fata de nefericitii lumii trebuie sa izvorasca din iubirea interioara sprijinita de Duhul Sfânt si hranita prin Euharistie, în vederea mântuirii tuturora. Sprijinul, cooperarea, ajutorul pot avea un fundament înnoitor pentru cei saraci.

Onica Stelian: Notiuni generale de conservare a icoanelor
Rolul conservarii bunurilor culturale într-o societate moderna nu e numai esential si chiar vital pentru asigurarea integritatii culturale, artistice, istorice, etnice, geografice, morale ale unui popor. Prin procesul de conservare sau restaurare, obiectul cultural este repus în parametrii sai naturali, capatând eficienta si menirea originara. Cauzele care duc la degradarea picturilor/icoanelor sunt atât de ordin intern (endogene) care tin de calitatea materiilor componente ale operei, de felul în care au fost folosite, cât si de ordin extern (exogene), care exprima factorii de degradare aparuti în urma relatiei dintre obiect si microclimat.

Georgeta Dominte-Merisor: Eseu despre compozitia imaginii Euharistiei
Plecând de la bibliografia de specialitate despre definitia si asociatia motivatiilor „Euharistie”, „imagine”, „compozitie” se face o discreta pledoarie pentru aproprierea artistica a operelor cu aspect religios. Într-o permanenta unitara în diversitatea reprezentarilor, elemente de limbaj plastic, întrega prezentare cuprinde o detaliata descriere compozitionala a muncii de referinta în domeniul religios, constituindu-se într-o argumentare în favoarea perceptiei si a consideratiei de valoare a mesajului plastic care exprima în mod vizual mesajul teologic.

Pr. Wilhelm Danca: Euharistia si întruparea dupa sfântul Toma d’Aquino
Limbajul sfântului Toma, cât priveste realitatile sacramentale, este debitar gândirii aristotelice. Mesajul aprofundeaza conceptia sfântului Augustin despre istoria si semnificatia semnului sacramental. Ideea centrala a eseului este: unitatea de masura a Bisericii Duhului Sfânt este Biserica Întruparii. Contributia teologica a sfântului Toma d’Aquino la aprofundarea doctrinei euharistice trebuie situata în perspectiva sa teologica bazata pe armonia dintre credinta si ratiune, pe rapostul strâns între viata si gândire.

A. Zak: Die neue Rolle der Christentums in Osteuropa
Tema este tratata într-un context istoric de dupa caderea blocului rasaritean dominat de Uniunea Sovietica si dupa destramarea acesteia într-un numar de state independente. Crestinismul din Europa de Est a trait experiente total diferite în comparatie cu situatia occidentala, unde viata s-a desfasurat într-un climat liberal, democratic. Încrestinarea are loc mai târziu (sec. IX-XV) si e urmata aproape consecutiv de imitarea formelor de viata extra comunitara, de la popoarele occidentale. Mai târziu, crestinismul devine, aproape în toate regiunile, unul dintre factorii cei mai importanti de rezistenta în fata comunismului, contribuind mai târziu la destramarea acestuia.

Mariana Purtuc: Euharistia ca moment al convertirii dupa Francois Mauriac
Virtutea cardinala a lui Mauriac este fidelitatea. Nascut la Bordeaux în 1885, într-o familie de burghezi catolici, el nu devine un „romancier catolic” ci un catolic care scrie romane. Tonul edificator ca si încercarea de a ridica personajele la o aventura spirituala la capatul careia sa-l regaseasca pe Dumnezeu, prin drumul crucii, sunt doar câteva lucruri specifice ale lui Francois Mauriac. Personajele sale sunt însetate, însetate de singuratate, puritate, iubire, de cautarea lui Dumnezeu.

Comentarii Momentan nu sunt comentarii. Poti fi primul care posteaza un comentariu.

Posteaza comentariu

Nume (necesar)

Email (necesar)

Website

CAPTCHA image
Enter the code shown above:

Cautare reviste

Va recomandam

YOUCAT : carte de rugăciuni pentru tineri
Georg von Lengerke, Dörte Schrömges
Această carte va fi un ajutor în drumul de rugăciune al prieteniei cu Dumnezeu. Ea conține rugăciuni vechi și noi, pentru zilele bune sau rele, sau care se spun noaptea. Găsești rugăciuni luate din Sfânta Scriptură, rugăciuni ale celor mai evlavioși oameni din istorie și ale oamenilor de astăzi.Cartea este alcătuită din două părți: prima parte este o rugăciune ritmată, dimineața și seara, timp de două săptămâni. Cea de-a doua parte este o colecție de rugăciuni pe diferite teme și intenţii.
YOUCAT : carte de rugăciuni pentru tineri
Y – Biblia. Biblia Bisericii Catolice pentru tineri
Conferința Episcopilor din Austria, coord.
Păstrând același stil grafic de la YouCat, editorii au reușit să realizeze o bogată selecție de texte biblice care să-i conducă pe tineri la o bună cunoaștere a Sfintei Scripturi. O echipă de bibliști renumiți a scris introducerile la cărțile biblice și explicațiile la textele biblice mai dificile. Textul Sfintei Scripturi este însoțit de numeroase citate din marile personalități ale lumii, mărturii oferite de tineri și imagini din Țara Sfântă.
Y – Biblia. Biblia Bisericii Catolice pentru tineri
Youcat : româna : Catehismul Bisericii Catolice pentru tineri
***

Youcat este o carte dedicata tinerilor, care vrea sa-i ajute sa înteleaga mai bine credinta Bisericii Catolice, asa cum a fost ea formulata în Catehismului Bisericii Catolice, publicat la treizeci de ani dupa încheierea Conciliului al II-lea din Vatican (1962-1965). Nascut din initiativa Conferintei Episcopilor din Austria, Youcat preia structura traditionala a Catehismului cu întrebari si raspunsuri, dar o îmbraca cu fotografii si reprezentari artistice, precum si cu elemente complementare, cum ar fi citate din Sfânta Scriptura si din mari personalitati ale Bisericii.

Youcat : româna : Catehismul Bisericii Catolice pentru tineri

Reviste

Conciliul al II-lea din Vatican: „semn al timpului” pentru Biserică şi pentru lume (II)

XVIII/ 35 (2015), 140 p., 17x24, 1453-8075, 9 lei.
Conciliul al II-lea din Vatican: „semn al timpului” pentru Biserică şi pentru lume (II)
Conciliul al II-lea din Vatican: „semn al timpului” pentru Biserică şi pentru lume (I)

XVII/ 34 (2014), 122 p., 17x24, 1453-8075, 9 lei.
Conciliul al II-lea din Vatican: „semn al timpului” pentru Biserică şi pentru lume (I)
Rolul Bisericii Catolice din Europa de Est la căderea comunismului

XVII/ 33 (2014), 111 p., 17x24, 1453-8075, 9 lei.
Rolul Bisericii Catolice din Europa de Est la căderea comunismului
Creştinul între trecut şi prezent

XVI/ 32 (2013), 156 p., 17x24, 1453-8075, 9 lei.
Creştinul între trecut şi prezent
Credinţa dintotdeauna şi omul de astăzi

XVI/ 31 (2013), 152 p., 17x24, 1453-8075, 9 lei.
Credinţa dintotdeauna şi omul de astăzi