en-USro-RO

| Login
4 februarie 2018
Conciliul al II-lea din Vatican: „semn al timpului” pentru Biserică şi pentru lume (I)

Conciliul al II-lea din Vatican: „semn al timpului” pentru Biserică şi pentru lume (I)
Colectia: Dialog teologic

An aparitie: 2014 Format: 17x24
Editie: I ISBN: 1453-8075
Pagini: 122 Pret: 9 RON

Cumpara online de la Libraria Sapientia
Vizualizeaza online aici.

Editorial
După cum se ştie, în programul activităţilor academice din Institutul nostru, din ultimii ani, sunt incluse, printre altele, şi două simpozioane care se desfăşoară de obicei toamna şi, respectiv, primăvara.
Pentru simpozioanele din acest an universitar, ne-am propus, în colaborare cu Facultatea de Teologie Romano-Catolică, din cadrul Universităţii „Al.I.Cuza”, să readucem în atenţie spre studiu, cercetare şi reflecţie documentele Conciliului al II-lea Vatican, datorită importanţei acestora în istoria recentă a Bisericii dar şi contextului eclezial de aniversare a 50 de ani de la desfăşurarea acestui Conciliu.
În acest sens, intenţionăm să oferim o ocazie specială pentru o reflecţie istorică şi teologică a acelui eveniment extraordinar care a marcat profund viaţa Bisericii catolice contemporane atât în interiorul ei, cât şi în raport cu societatea şi cultura contemporană şi în relaţie cu celelalte confesiuni sau religii.
Vom vedea că au existat şi există încă atâtea dezbateri şi probleme legate de receptarea Conciliului în perioada ultimelor decenii.
La simpozionul de astăzi vor fi prezentate opt din cele şaisprezece documente.
Datorită timpului relativ scurt în care a fost organizat acest moment, nu am avut neapărat un criteriu de selecţie a documentelor pentru astăzi, ci am ţinut cont în primul rând de disponibilitatea şi posibilitatea de a pregăti conferinţele, din partea celor ce urmează să le prezinte.
Ca şi metodă generală, am recomandat ca jumătate din timpul pe care fiecare relator îl are la dispoziţie, să fie acordat prezentării documentului respectiv, iar cealaltă jumătate să fie destinată explicării modului în care a fost receptat documentul şi în ce măsură poate fi evidenţiată actualitatea sa.
Am ales această metodă deoarece credem că prin ea pot fi identificate unele repere fundamentale cu privire la Conciliu, printre care eu aş menţiona trei:
1. Mai întâi este vorba despre contextul istoric, cultural şi religios în care s-a desfăşurat Conciliul şi despre memoria care se păstrează astăzi în viaţa Bisericii şi mai ales în rândul tinerelor generaţii cu privire la acest eveniment eclezial extraordinar. Aceasta are cu siguranţă relevanţă nu numai pe plan doctrinar, ci şi pe plan pastoral.
2. Un al doilea reper şi motiv de reflecţie, strâns legat de primul, se referă la obstacolele şi dificultăţile pe care receptarea Conciliului le-a întâmpinat în aceşti 50 de ani. După opinia Papei emerit Benedict XVI, problemele de receptare a Conciului provin de la două tipuri contrare şi contrapuse de hermeneutică, ce s-au confruntat şi au intrat în conflict între ele: pe de o parte este vorba de o „hermeneutică a discontinuităţii şi a rupturii”, care a creat confuzie şi care risca să prezinte o separare netă între Biserica preconciliară şi cea postconciliară, iar, pe de altă parte, o hermeneutică a reformei, a reînnoirii în continuitate a aceleeaşi Biserici care creşte în timp şi se dezvoltă, rămânând mereu aceeaşi, hermeneutică ce este considerată corectă de papa.
3. În sfârşit, al treilea reper, se referă la actualitatea Conciliului Vatican II, ţinând cont de mutaţiile profunde şi radicale care au avut loc la nivel planetar pe plan socio-economic, politic, cultural şi religios.
Sunt convins că Simpozionul de astăzi poate fi o ocazie propice pentru a înţelege că textele lăsate ca moştenire de părinţii conciliari, conform cuvintelor sfântului Ioan Paul al II-lea,
nu îşi pierd valoarea şi nici vigoarea. Este necesar ca ele să fie citite în manieră corespunzătoare, să fie cunoscute şi asimilate ca texte calificate şi normative ale Magisteriului, în cadrul Tradiţiei Bisericii… Simt mai mult ca oricând, afirmă papa, obligaţia de a arăta Conciliul ca marele har de care Biserica a beneficiat în secolul al XX-lea: în el ne este oferită o busolă sigură pentru a ne orienta în drumul secolului care se deschide”.

Pr. Benone Lucaci

Cristinel Fodor
Presbyterorum ordinis: utopia or call to holiness?
Il Concilio Vaticano II ha avuto a cuore tutti i problemi della Chiesa. Una particolare attenzione doveva essere accordata alla formazione dei sacerdoti, coloro che devono continuare l’annuncio del Vangelo fini alla fine dei tempi. Il documento Persbyterorum Ordinis traccia le linee fondamentali di una formazione integrale e attuale dei preti.
Le pagini seguenti, partendo dalla situazione odierna, a cinquanta anni dal Concilio, vogliono dare una risposta alla domanda se il documento sulla formazione dei sacerdoti è una utopia o una chiamata alla santità.
Parole chiave: Presbyterorum Ordinis, santità, fromazione, sacerdoti, Vaticano II.

Ştefan Lupu
Lumen gentium

Cornel Berea
Ad Gentes: storia di un decreto
Questo articolo propone di presentare brevemente il cammino di redazione del decreto conciliare sulle missioni Ad Gentes. Verrà presentata anche la parte dottrinale del decreto, che collega la missione all’invio delle persone Trinitarie con l’invio della Chiesa stessa. La missione è un dovere che fa parte intrinseca della natura della Chiesa.
Parole chiave: missione, Ad Gentes, Concilio Vaticano II.

Fabian Doboş
Unitatis redintegratio decree on ecumenism – the cornerstone of contemporary ecumenism
Lo studio è strutturato in due parti: la prima, basata sul testo del decreto Unitatis redintegratio, e la seconda, che tratta di alcuni personaggi ecumenici che hanno lasciato la loro impronta sulla storia religiosa della Romania.
Nella prima parte sono presentate le cause della separazione tra la Chiesa di Occidente e quella di Oriente, ma anche le proposte fatte dal suddetto decreto in vista di un ecumenismo efficace. Poi sono presi in considerazione gli importanti gesti ecumenici fatti da tre papi: Paolo VI, Giovanni Paolo II e Francesco.
La seconda parte tratta di tre persone che, mediante il loro lavoro ecumenico, hanno aiutato moltissimo al progresso ecumenico in Romania. Prima di tutto viene ricordato il vescovo di Jassy, Mons. Domenico Jaquet (1895-1903), il quale, essendo svizzero, aveva un’orizzonte largo dell’ecumenismo. Un secondo personaggio è il Beato Vladimiro Ghika (1973-1954), il quale ha lavorato per tutta la vita per l’unione delle due Chiese separate nel 1054. L’ultimo momento della seconda parte tratta della visita che il Papa Giovanni Paolo II ha fatto in Romania nel periodo 7-9 maggio 1999.
Parole chiavi: Concilio Vaticano II, Unitatis redintegratio, ecumenismo, Domenico Jaquet, Vladimiro Ghika, Paolo VI, Giovanni Paolo II, Papa Francesco, ortodossia, cattolicesimo.

Cornel Cadar
Inter mirifica: The Church and the mass-media – fifty years together
Tra i documenti emanati dal Concilio Vaticano II, si può identificare anche uno che tratta dell’importanza dei mezzi di comnicazione. Il documento Inter Mirifica vuole partire dalla Parola di Dio (cf. Mc 16,15) e costituirsi uno strumento a favore dell’evangelizzazione.
Il presente lavoro presenta il contenuto del documento conciliare, la storia della sua formazione e gli spunti che offre per la pratica pastorale della Chiesa.
Parole chiave: Inter mirifica, mass-media, evangelizzazione, Vatican II.

Iulian Faraoanu
La figura della nuova Gerusalemme e alcuni parallelismi biblici
The purpose of this paper is to present some aspects of New Jerusalem symbolism in Revelation in relationship with various biblical fragments.
In order to describe the image of Jerusalem, it will be a general presentation of the concept “holy city” in the Bible, in the Old and New Testament. The description is followed by short analyses of some fragments from Revelation related to the Jerusalem concept. In the end, comes out reflections about the theological and symbolical figure of the apocalyptical Jerusalem.
John present the new Jerusalem as fulfillment of history. At the same time, the holy city is the dream to see face-to-face God and the Lamb.
Keywords: New Jerusalem, theological, symbol, God’s presence, eschatology.

Ştefan Grosu
About the Missionary Activity of Pope Francis
The paper proposes to show how Pope Francis presents the missionary activity of the Christian Church in Evangelii Gaudium Apostolic Exhortation and Lumen Fidei encyclical using the narrative method of studying. It is specified that this two pontifical papers have the Gaudim et Spes pontifical document as their reference point. Also, Pope Francis did not forget to mention that the red line of messianism crossed the entire Bible. The framework of study is marked by the consumer society, which although brought prosperity, induces a state of selfishness throughout the world.
Key words: Evangelii Gaudium, Lumen Fidei, faith, human

Felician Tiba
Il problema del lavoro nell’enciclica Laborem Exercens
l problema del lavoro, nella sua continua attualità, è stato annalizzato dalla dottrina sociale della Chiesa all’interno della “questione sociale”. Cominciando dalla prima enciclica sociale di Leone XIII (Rerum Novarum, 1891) e continuando con tutte le altre encicliche sociali, il Magistero della Chiesa ha approffondito il discorso sul lavoro umano visto in tutta la sua complessità. Sopprattutto nella Laborem Exercens (Giovanni Paolo II, 1981) l’attenzione si dirigge verso gli aspetti fondamentali del tema. Si sottolinea l’importanza e la centralità della persona umana, vista come soggetto del lavoro; l’uomo ha la vocazione e l’obbligo di lavorare e sottoporre la terra. Il lavoro, con le sue dimensioni personal-esistenziale, sociali e teologiche, è uno strumento di piena realizzazione della persona umana. Il senso oggettivo del lavoro, cioé la tecnica, è un vero aiuto per l’uomo; la responsabilità della persona è quella di utilizzare la tecnica in modo da non transformarla da alleata in avversaria. Al di là dell’obbligo di lavorare, l’uomo ha anche il diritto al lavoro: in questo senso, i fattori decisionali devono garantire alla persona umana la possibilità di realizzarsi anche tramite questa via del lavoro.
Parole chiavi: lavoro, questione sociale, tecnica, persona umana, dottrina sociale, bene, vocazione, dovere, responsabilità, enciclica.

Comentarii Momentan nu sunt comentarii. Poti fi primul care posteaza un comentariu.

Posteaza comentariu

Nume (necesar)

Email (necesar)

Website

CAPTCHA image
Enter the code shown above:

Cautare reviste

Va recomandam

Drama pătimirii Domnului
Claudiu Dumea
Întreaga carte a autorului este o explicaţie amănunţită a acestei „piese de teatru” a pătimirii lui Cristos, căruia i se înscenează o parodie de proces, cu martori mincinoşi, cu interese perfide, cu grave încălcări ale legii.
Drama pătimirii Domnului
Moartea lui Mesia, din Ghetsemani până la mormânt. Un comentariu asupra pătimirii din cele patru Evanghelii, I-II
Raymond E. Brown
Relatarea Pătimirii, care cuprinde arestarea, judecarea, executarea şi înmormântarea (deci de la Ghetsemani la mormânt), constituie, în toate Evangheliile, cel mai lung şir de evenimente relatate consecutiv avându-l în centru pe Isus.
Moartea lui Mesia, din Ghetsemani până la mormânt. Un comentariu asupra pătimirii din cele patru Evanghelii, I-II
Din înaltimea crucii
J. Fulton Sheen

Ultimele sapte cuvinte spuse de Isus pe cruce au fost obiectul multor interpretari, dar si deschizatoare de noi drumuri pentru o întelegere mai profunda a misterului pascal al lui Cristos si pentru o convertire mai intensa a credinciosilor.

Din înaltimea crucii
Patimirea lui Isus. Ceea ce s-a întâmplat cu adevarat
Jean Delumeau, Gérard Billon

Figura lui Isus continua, din fericire, sa atraga multimile si chiar simpatia unor oameni care nu sunt crestini. Succesul Bibliei ramâne nedezmintit. Pentru crestini, punctul culminant al Bibliei îl reprezinta patimirea urmata de învierea lui Cristos.

Patimirea lui Isus. Ceea ce s-a întâmplat cu adevarat

Reviste

Nu au fost gasite articole.