en-USro-RO

| Login
Wednesday, June 28, 2017

Pentru a se realiza o cât mai corecta si eficienta evaluare a calitatii stiintifice si a valorii de piata a materialelor propuse spre publicare, autorii sunt rugati ca in propunerea de publicare sa fie cuprinse informatii despre urmatoarele aspecte:

Criterii obligatorii:

 1. Trimiterea unor fragmente semnificative din volum. Acestea sunt necesare a fi trimise împreuna cu volumul integral.
  Nu va fi jurizata o lucrare doar pe baza fragmentelor semnificative, întrucât editura trebuie sa verifice inexistenta plagiatului, posibilitatea efectiva de publicare a lucrarii în termen etc.
  Procesul de evaluare editoriala tip peer-review cuprinde doua etape: una de evaluare a fragmentelor semnificative, care are caracter eliminatoriu si a doua, de analiza editoriala a volumului, în care se evalueaza întreg continutul volumului.
 2. Abstractul volumului in limba romana si în limba engleza.
 3. Un set de 10 cuvinte cheie (keywords).
 4. Informatii tehnice despre carte: numarul de pagini, ilustratii, scheme, tabele etc. (în cazul in care se doreste publicarea color a acestora va rugam sa specificati).
 5. Încadrarea clara a volumului în unul din domeniile de publicare ale Editurii Sapientia:
  - FILOSOFIE, TEOLOGIE SI STUDII RELIGIOASE
  - ISTORIE SI STUDII CULTURALE
  - EDUCATIONAL
 6. O declaratie de conformitate fata de regulile de redactare ale Editurii Sapientia si declaratia de acceptare a evaluarii volumului de catre referentii Editurii Sapientia.
 7. Trimiterea unei scrisori de intentie. În scrisoare de intentie se vor prezenta argumentele considerate de autor semnificative pentru acceptarea la publicare a lucrarii si motivul alegerii Editurii Sapientia.
 8. Trimiterea CV-ului însotit de o scurta descriere, de 10-15 rânduri si o fotografie. Descrierea trebuie sa contina informatii din biografia autorului lucrarii (ex. publicatii anterioare, cursuri predate, stagii, cercetari efectuate etc.). Trimiterea unei descrieri a autorului, nu este criteriu eliminatoriu dar poate îmbunatati punctajul lucrarii.

* Atentie la redactarea propunerii editoriale! Aceasta nu trebuie sa aiba greseli de ortografie, exprimare, nu trebuie sa fie ambigua, sau sa aiba neclaritati. Trebuie sa fie coerenta si concisa, sa permita referentilor sa înteleaga exact despre ce este vorba, ce elemente de noutate si valoare stiintifica sau culturala propune volumul.

Constituie un avantaj trimiterea unei scrisori de intentie cuprinzând urmatoarele informatii:

 1. Identificarea clara a beneficiilor si avantajelor pe care cititorii si mai ales studentii, masteranzii si doctoranzii le au în urma lecturii volumului propus.
  Informatii, daca exista, cu privire la tipul de public care ar putea fi interesat de volum ex: studenti, cadre didactice, cercetatori si acolo unde este posibil se va indica un numar aproximativ de cititori vizati.
 2. Se va prezenta în câteva paragrafe subiectul si tematica volumului, abordarea epistemologica, metodologica, culturala, scopurile avute în vedere când a fost elaborat volumul, (ex. Intentia de a fi un curs universitar, o monografie, o teza de doctorat etc.) date despre cercetarea care a stat la baza elaborarii volumului daca este cazul.
 3. Caracterul inedit al publicatiei si modul în care difera de alte publicatii existente pe piata.
 4. Principalele lucrari din bibliografie, care au contribuit semnificativ la elaborarea volumului d-voastra ca paradigma, ca metodologie, ca viziune, idei pe care le-ati argumentat sau combatut.
 5. Care sunt principalele lipsuri (gaps) în cunoasterea din domeniul în care se publica volumul care v-a determinat sa-l elaborati (research gaps); Daca ati putut identifica astfel de lacune.
 6. Cum credeti ca va evolua domeniul în care publicati si cam in cat timp prevedeti ca informatiile prezentate în volum vor fi perimate si nu vor mai fi de actualitate.
 7. Cate carti cu continut similar ati identificat pe piata româneasca sau internationala pe care le-ati identificat în elaborarea volumului?

Va recomandam

Evanghelia după sfântul Ioan : traducere şi comentariu
Rinaldo Fabris
Organizarea prezentului comentariu la Evanghelia după sfântul Ioan se supune următoarelor criterii: reconstrucţia textului în tonalitatea sa originară şi înţelegerea structurii sale pe baza particularităţilor sale lexicale, stilistice, literare şi tematice; analiza textului din punct de vedere exegetic, iar la final, interpretarea sa în contextul religios şi cultural din zilele noastre.
Evanghelia după sfântul Ioan : traducere şi comentariu
Viaţa lui Isus
Jean-Christian Petitfils
Plecând de la textul sacru, autorul ne prezintă activitatea și opera mântuitoare a lui Cristos dintr-o perspectivă istorică, făcând adesea referire la ultimele descoperiri de natură istorică și arheologică. Pe lângă aceste dovezi istorice, textul este însoțit de anumite comentarii și explicații care au ca scop facilitarea înțelegerii mesajului evanghelic.
Viaţa lui Isus
Don Orione – o inimă fără margini
Andrea Gemma
Don Orione. O inimă fără margini este o carte deosebită pentru că este rezultatul unei împletiri armonioase între măreția subiectului tratat – don Orione a fost și va rămâne unel dintre marii apostoli ai carității – și arta deosebită a scrisului. Mons. Andrea Gemma reușește să evoce cu foarte mare expresivitate figura Fondatorului, care trăda o „inimă fără margini... dilatată de caritatea celui răstingnit”.
Don Orione – o inimă fără margini

Reviste

Conciliul al II-lea din Vatican: „semn al timpului” pentru Biserică şi pentru lume (II)

XVIII/ 35 (2015), 140 p., 17x24, 1453-8075, 9 lei.
Conciliul al II-lea din Vatican: „semn al timpului” pentru Biserică şi pentru lume (II)
Conciliul al II-lea din Vatican: „semn al timpului” pentru Biserică şi pentru lume (I)

XVII/ 34 (2014), 122 p., 17x24, 1453-8075, 9 lei.
Conciliul al II-lea din Vatican: „semn al timpului” pentru Biserică şi pentru lume (I)
Rolul Bisericii Catolice din Europa de Est la căderea comunismului

XVII/ 33 (2014), 111 p., 17x24, 1453-8075, 9 lei.
Rolul Bisericii Catolice din Europa de Est la căderea comunismului
Creştinul între trecut şi prezent

XVI/ 32 (2013), 156 p., 17x24, 1453-8075, 9 lei.
Creştinul între trecut şi prezent
Credinţa dintotdeauna şi omul de astăzi

XVI/ 31 (2013), 152 p., 17x24, 1453-8075, 9 lei.
Credinţa dintotdeauna şi omul de astăzi