en-USro-RO

| Login
Wednesday, June 28, 2017

Toate contributiile – carti, studii, articole, recenzii – vor fi trimise redactiei în format electronic.

Textele vor fi însotite de un rezumat si 10 cuvinte-cheie în româna si în engleza.

La prima nota de subsol a contributiei vor fi inserate câteva informatii despre autor(i): numele, institutia, adresa postala si cea electronica (nota: e-mail-ul va fi publicat pentru ca autorul sa poata fi eventual contactat de cititori), eventual precizari privind specializarea si titlurile câtorva publicatii reprezentative.

Pentru normele metodologice de redactare a textelor se va face referinta la Stefan Lupu, Ghid practic pentru elaborarea unei lucrari stiintifice în teologie, Sapientia, Iasi 20092.

 

Redactarea textelor:

Pentru redactarea textului se va folosi formatul „.doc” din sistemul Microsoft Word. În cazul utilizarii altor formate (ex. .docx, sau sistemele MacIntosh), textul va fi convertit .doc sau .rtf.

Vor fi reduse la minimum utilizarea sublinierilor si majusculelor în text. Sublinierile, daca sunt absolut necesare pentru întelegerea contextului, se vor face cu caractere italice. Majusculele se vor folosi dupa regulile Dictionarului ortografic, ortoepic si morfologic al limbii române (DOOM).

 

Citarile:

Citatele în limbile clasice:

 • textele în latina vor fi scrise cu caractere italice, fara ghilimele
 • pentru limba greaca, respectiv ebraica, vor fi folosite fonturile SBL Greek, respectiv SBL Hebrew, care se pot descarca de pe site-ul Society of Biblical Literature:

http://www.sbl-site.org/educational/BiblicalFonts_FAQ.aspx 

împreuna cu indicatiile de folosire.

Referintele la cartile Sfintei Scripturi se vor insera în text si vor fi redactate dupa modelul

 

Celelalte citate vor fi puse în ghilimele, în functie de limba utilizata:

 • pentru româna si germana „…”, respectiv «…» pentru citatele în interiorul citatelor
 • pentru franceza « … », respectiv ‹…› pentru citatele în interiorul citatelor
 • pentru italiana « … », respectiv ‘…’ pentru citatele în interiorul citatelor
 • pentru engleza “….”, respectiv ‘…’ pentru citatele în interiorul citatelor

Se va tine cont de normele de punctuatie ale limbii în care se redacteaza textul (pentru franceza, de pilda, se va tasta spatiu înaintea semnelor de punctuatie).

 

Notele de subsol:

Citarea autorilor antici si a surselor patristice:

Pentru aceste categorii de citari trebuie indicate, în prima nota sau la sfârsitul textului, editiile critice folosite. Ex:

 • Ammianus Marcellinus, History, III, ed. J. C. Rolfe, Cambridge, Mass. 1939.
 • Cassiodori – Epiphanii Historia ecclesiastica tripartita, ed. W. Jacob/R. Hanslik, Wien 1952.
 • Eusebiu, Vita Constantini, în: Eusebius Werke, ed. I. A. Heikel, 1. Bd, Leipzig 1902.
 • Eusebiu din Caesareea, Historia ecclesiastica, I-II, ed. K. Lake, London/New York 1926

În note citarea se face dupa cum urmeaza:

 • Eusebiu, Historia ecclesiastica 3, 7, 1 (ed. Lake, I, 214).
 • Eusebiu, Vita Constantini 4, 14 (ed. Heikel, 123)

 

Citarea literaturii secundare:

La prima citare, se vor preciza toate detaliile bibliografice: autor, titlu, loc, an de aparitie, pagina); aceste elemente se separa prin virgule, mai putin între locul si anul aparitiei.

o   Paginile citate se mentioneaza fara indicatia „p.”

o   Nu se citeaza traducatorii decât în cazul operelor literare (ex. traducerile textelor biblice sau patristice). Nu se citeaza editura.

·         Citarea unei monografii:

o   E. Chr. Suttner, Das wechselvolle Verhältnis zwischen den Kirchen des Ostens und des Westens im Lauf der Kirchengeschichte, Würzburg 1996, 25.

o   În cazul mai multor autori/editori:

§  M. Bordoni – N. Ciola, Gesù nostra speranza. Saggio di escatologia in prospettiva trinitaria, Bologna 2000.

§  A. Grillmeier – H. Bacht, ed., Das Konzil von Chalkedon, I-III, Würzburg 1951-1954.

o   Editorii volumelor colective se citeaza înaintea titlului.

·         Articolele din periodice:

o   R. Ammicht-Quinn, „Non c’è niente da ridere: la Chiesa può cambiare se stessa”, Concilium 1 (2006) 22-27.

·         Articole în volume colective:

o   H. Legrand, „La réalisation de l’Église en un lieu”, în Initiation à la pratique de la théologie.  III. Dogmatique II, Paris 1986, 143-345.

·         Articole în dictionare/enciclopedii:

o   E. Kirsten, „Chorbischof”, în Reallexikon für Antike und Christentum, II (1954), 1106-1114.

·         Materialele electronice se vor cita fara caractere speciale, cu indicarea site-ului:

o   John Paul II, Celebrazione eucaristica in occasione del Congresso mondiale del laicato cattolico, Omelia (26.11.2000), http: // www.vatican.va / holy_father / john_paul_ii / homilies / documents / hf_jp ii_hom_20001126_jubillaity_it.html

Pentru citarile urmatoare din aceeasi lucrare, se va folosi o prescurtare:

·         Numele autorului, fara prenume, urmat de primele cuvinte ale lucrarii, sau de cuvintele relevante pentru continut si indicatia paginii citate:

Suttner, Das wechselvolle Verhältnis, 57

Ammicht-Quinn, „Non c’è niente”, 27

Legrand, „La réalisation de l’Église”, 143

Kirsten, „Chorbischof”, 1107-1110

·         Se vor cita în acelasi fel lucrarile chiar daca apar în doua note consecutive (de evitat formulele: idem/eadem, ibidem, op. cit).

 

Toate abrevierile folosite pentru titlurile periodicelor sau seriilor citate vor fi detaliate la sfârsitul cartii / articolului etc.

Daca textul impune folosirea unui font special (altul decât acelea precizate mai sus), autorul este rugat sa-l puna la dispozitia redactiei.

Se vor insera în text eventualele trimiteri la figuri sau alte anexe.

Va recomandam

Evanghelia după sfântul Ioan : traducere şi comentariu
Rinaldo Fabris
Organizarea prezentului comentariu la Evanghelia după sfântul Ioan se supune următoarelor criterii: reconstrucţia textului în tonalitatea sa originară şi înţelegerea structurii sale pe baza particularităţilor sale lexicale, stilistice, literare şi tematice; analiza textului din punct de vedere exegetic, iar la final, interpretarea sa în contextul religios şi cultural din zilele noastre.
Evanghelia după sfântul Ioan : traducere şi comentariu
Viaţa lui Isus
Jean-Christian Petitfils
Plecând de la textul sacru, autorul ne prezintă activitatea și opera mântuitoare a lui Cristos dintr-o perspectivă istorică, făcând adesea referire la ultimele descoperiri de natură istorică și arheologică. Pe lângă aceste dovezi istorice, textul este însoțit de anumite comentarii și explicații care au ca scop facilitarea înțelegerii mesajului evanghelic.
Viaţa lui Isus
Don Orione – o inimă fără margini
Andrea Gemma
Don Orione. O inimă fără margini este o carte deosebită pentru că este rezultatul unei împletiri armonioase între măreția subiectului tratat – don Orione a fost și va rămâne unel dintre marii apostoli ai carității – și arta deosebită a scrisului. Mons. Andrea Gemma reușește să evoce cu foarte mare expresivitate figura Fondatorului, care trăda o „inimă fără margini... dilatată de caritatea celui răstingnit”.
Don Orione – o inimă fără margini

Reviste

Conciliul al II-lea din Vatican: „semn al timpului” pentru Biserică şi pentru lume (II)

XVIII/ 35 (2015), 140 p., 17x24, 1453-8075, 9 lei.
Conciliul al II-lea din Vatican: „semn al timpului” pentru Biserică şi pentru lume (II)
Conciliul al II-lea din Vatican: „semn al timpului” pentru Biserică şi pentru lume (I)

XVII/ 34 (2014), 122 p., 17x24, 1453-8075, 9 lei.
Conciliul al II-lea din Vatican: „semn al timpului” pentru Biserică şi pentru lume (I)
Rolul Bisericii Catolice din Europa de Est la căderea comunismului

XVII/ 33 (2014), 111 p., 17x24, 1453-8075, 9 lei.
Rolul Bisericii Catolice din Europa de Est la căderea comunismului
Creştinul între trecut şi prezent

XVI/ 32 (2013), 156 p., 17x24, 1453-8075, 9 lei.
Creştinul între trecut şi prezent
Credinţa dintotdeauna şi omul de astăzi

XVI/ 31 (2013), 152 p., 17x24, 1453-8075, 9 lei.
Credinţa dintotdeauna şi omul de astăzi