en-USro-RO

| Login
Saturday, February 24, 2018
I. Descrierea procesului de peer review:

Referentii Editurii Sapientia sunt personalitati ale vietii stiintifice sau culturale recunoscute la nivel national si international având titlul stiintific de doctor in specialitate.
Tipurile de peer-review desfasurate în cadrul Editurii Sapientia sunt: peer-review si blind peer-review.

1. Procesul de peer-review al revistelor si publicatiilor Editurii Sapientia se desfasoara în urmatoarele etape:
- textele sunt analizate în redactie pentru a vedea daca corespund orientarii publicatiei sau categoriei editoriale în care a fost încadrata si daca respecta standardele de calitate editoriala;
- dupa aceasta verificare, textele articolelor sau abstractul si fragmentele semnificative, ale volumelor, sau volumul integral dupa caz, sunt transmise Comisiei de referenti a Editurii Sapientia;
- referentii comunica redactiei decizia, si, dupa caz, observatiile si exigentele lor;
- redactia transmite autorului decizia referentilor si modificarile solicitate de referenti. Dupa ce modificarile solicitate sunt realizate, textul sau abstractul si fragmentele semnificative, se întorc la aceiasi referenti pentru decizia finala.

2. Procesul de Blind Peer Review este acel proces care antreneaza o echipa de experti in evaluarea si revizuirea unui material propus catre publicare. Evaluatorii care participa la aceasta actiune trebuie sa provina din medii stiintifice si academice cât mai variate, din arii de expertiza corelate cu cea propusa prin materialul trimis spre evaluare.

În cadrul Programelor editoriale Sapientia, evaluarea stiintifica se face în cel putin una dintre urmatoarele maniere în functie de specificul Programului:

a) Blind Peer Review
Review-erii selectati din baza generala de reviewer ai editurii primesc spre evaluare fie lucrarea integrala, fie cuprinsul, descrierea volumului si fragmente semnificative din acesta. Fiecare referent va analiza independent textul propus spre publicare dupa urmatoarele criterii de evaluare a calitatii stiintifice:
- Calitatea informatiei cu referire la corectitudinea conceptuala a lucrarii;
- Contributia originala a lucrarii si gradul de noutate;
- Claritatea obiectivelor stiintifice ale lucrarii;
- Valoarea metodologiei acolo unde exista sau este necesara;
- Credibilitatea rezultatelor si claritatea acestora în cadrul lucrarilor de cercetare;
- Calitatea bibliografiei si existentei referintelor pentru orice publicatie sau volum cu caracter stiintific;
- Originalitate, profunzime, contributie stiintifica;
- Calitatea redactarii si exprimarii;
- Alte criterii avute în vedere de referent.
Deoarece majoritatea Programelor Editurii Sapientia au caracterul unei selectii si nu a unui concurs, lucrarile trebuie sa primeasca un numar minimal de puncte la toate criteriile pentru a fi admise la publicare.
Rezultatele pot fi: – pentru carti si articole în volume colective – acceptare, acceptare cu modificari sau respingere. În cazul in care un referent solicita acceptare iar un altul respinge, lucrarea este evaluata de un al treilea referent a carui propunere are caracter decisiv. În cazul acceptarii cu modificari se solicita autorului efectuarea corecturilor necesare.

2. Evaluarea de catre referenti invitati
Directorul Editurii sau redactorul sef poate solicita, suplimentar fata de peer-review, unor referenti experti cu înalta experienta si recunoastere in domeniu, opinia profesionala asupra volumului ce urmeaza a fi publicat. Acestia pot propune editurii acceptarea volumului, sau pot propune motivat respingerea acestuia.

3. Referenti la propunerea autorului
Autorii sunt invitati sa propuna ei însisi referenti de specialitate odata cu depunerea lucrarii propuse spre publicare. Acestia pot fi coordonatorii tezelor de doctorat, alti membri ai comisiei doctorale etc.
Opiniile referentilor propusi de autori, vor fi luate in considerare de catre Redactorul sef sau Directorul Editurii în decizia finala a acceptarii la publicare. Sugestiile referentilor propusi de autor nu pot înlocui peer-review-ul realizat de referenti ai Editurii Sapientia.

II. Evaluarea editoriala
Pentru toate cartile aparute în Editura Sapientia se va realiza o evaluare editoriala, sub aspectul posibilului impact, grupului tinta de cititori, posibilitate de difuzare si promovare etc. În cadrul acestei etape, realizata de redactorii Editurii Sapientia, se stabilesc tirajul propus de editura si valoarea cofinantarii acordate de Editura sau Institutul Teologic Romano-Catolic. Aceasta poate fi stabilita între 0 si 100%, în functie de calitatea stiintifica sau culturala rezultata din evaluarea referentilor.
Sunt avute în vedere în evaluarea editoriala: dezvoltarea pietii de carte in domeniu, numarul de volume pe piata care trateaza aceeasi tema sau teme similare, volume publicate de Editura Sapientia pe aceeasi tema sau teme similare, notorietatea autorului, actualitatea temei si dezbaterea pe tema respectiva în mass-media si literatura de specialitate, impactul volumelor autorului anterioare evidentiate în vânzari, citari, introducerea volumului in bibliografii etc. sau precomenzi asupra unor carti pe tema volumului sau teme apropiate.
Orice carte cu caracter stiintific sau cultural trebuie sa fie aprobata atât la evaluarea stiintifica si etica, cât si la cea editoriala pentru a putea fi publicata.
Prin exceptie, cartile cu valoare culturala sau stiintifica deosebita, dar care au adresabilitatea redusa pe piata, vor putea fi propuse spre finantare integrala in cadrul unor Programe ale unor institutii precum: Episcopia Romano-Catolica de Iasi, Conferinta Episcopilor din România etc.

III. Selectii de volume colective în programul Trepte Catre Excelenta
În practica editoriala stiintifica a Editurii Sapientia volumele colective se realizeaza în cadrul Programului Trepte Catre Excelenta, acestea fiind de 3 feluri:
1. proceding-urile unor manifestari stiintifice;
2. volume colective cu peer-review;
3. volume colective cu invitatie directa.
În cadrul proceding-urilor, controlul calitatii stiintifice se face de catre board-ul stiintific al conferintei, responsabilitatea acceptarii sau respingerii revenind chairman-ilor. În cazul in care conferintele nu au supus articolul integral procesului de peer-review, acesta se realizeaza în cadrul Editurii Sapientia.

IV. Volumele colective cu coordonator si peer-reviewer
În cadrul apelurilor pentru publicare în Programul Sapientia Trepte Catre Excelenta, vor exista apeluri tematice generale, pentru lucrari dintr-o anumita arie stiintifica, precum si care vizeaza un domeniu sau subdomeniu particular de cercetare.

V. Volume colective la invitatia coordonatorului
Editura desemneaza un coordonator de volum cu activitate recunoscuta si semnificativa într-un anumit domeniu pe care editura o identifica ca fiind de actualitate, relevanta sau putin acoperit pe piata româneasca sau internationala.
Coordonatorul sau coordonatorii, unul sau maxim 3, au libertatea de a invita autori din tara si strainatate care sa scrie pe domeniul respectiv. Selectia se face pe baza analizelor anterioare ale autorilor, respectiv a notorietatii si impactului pe care lucrarile respectivilor autori le au in comunitatea stiintifica.
Coordonatorii sunt responsabili de calitatea stiintifica a volumelor. Un autor este invitat sa publice în baza textelor publicate anterior si nu in baza unei propuneri de publicare, ca atare, responsabilitatea selectiei autorilor priveste atât estimarea calitatii articolului, cât si a riscului unor articole de contingenta.
Coordonatorul va supune volumul atentiei unor referenti cel putin de aceeasi notorietate stiintifica ca si autorii, realizând un proces de selectie de tip peer-review, administrat in comun de coordonatorul de volum si comisia de calitate a Institutului Teologic Romano-Catolic din Iasi. Standardele sunt cele de blind peer-review si nu pot fi mai mici decât cele generale ale Editurii Sapientia.

VI. Standarde de acceptare/ respingere
Standardele de acceptare - respingere sunt diferite în functie de fiecare Program in parte, astfel in revistele cu caracter international în special cele indexate sau propuse spre indexare ISI:
- punctajul minim de acceptare trebuie sa fie superior în proportie de 70% din maximum, nici un indicator neputând cobori sub 50% din maximul punctajului posibil.
Singura exceptie o reprezinta Programul de Promovare a Tinerilor Cercetatori unde media punctajului cât si punctajul minim pentru fiecare indicator trebuie sa fie la 70% din punctajul maxim posibil.
Rata de acceptare medie asteptata este de 30% pentru publicatii stiintifice internationale indexate BDI sau pentru publicatiile pentru care Editura asigura vizibilitate internationala inclusiv open sources;

Va recomandam

YOUCAT : carte de rugăciuni pentru tineri
Georg von Lengerke, Dörte Schrömges
Această carte va fi un ajutor în drumul de rugăciune al prieteniei cu Dumnezeu. Ea conține rugăciuni vechi și noi, pentru zilele bune sau rele, sau care se spun noaptea. Găsești rugăciuni luate din Sfânta Scriptură, rugăciuni ale celor mai evlavioși oameni din istorie și ale oamenilor de astăzi.Cartea este alcătuită din două părți: prima parte este o rugăciune ritmată, dimineața și seara, timp de două săptămâni. Cea de-a doua parte este o colecție de rugăciuni pe diferite teme și intenţii.
YOUCAT : carte de rugăciuni pentru tineri
Y – Biblia. Biblia Bisericii Catolice pentru tineri
Conferința Episcopilor din Austria, coord.
Păstrând același stil grafic de la YouCat, editorii au reușit să realizeze o bogată selecție de texte biblice care să-i conducă pe tineri la o bună cunoaștere a Sfintei Scripturi. O echipă de bibliști renumiți a scris introducerile la cărțile biblice și explicațiile la textele biblice mai dificile. Textul Sfintei Scripturi este însoțit de numeroase citate din marile personalități ale lumii, mărturii oferite de tineri și imagini din Țara Sfântă.
Y – Biblia. Biblia Bisericii Catolice pentru tineri
Youcat : româna : Catehismul Bisericii Catolice pentru tineri
***

Youcat este o carte dedicata tinerilor, care vrea sa-i ajute sa înteleaga mai bine credinta Bisericii Catolice, asa cum a fost ea formulata în Catehismului Bisericii Catolice, publicat la treizeci de ani dupa încheierea Conciliului al II-lea din Vatican (1962-1965). Nascut din initiativa Conferintei Episcopilor din Austria, Youcat preia structura traditionala a Catehismului cu întrebari si raspunsuri, dar o îmbraca cu fotografii si reprezentari artistice, precum si cu elemente complementare, cum ar fi citate din Sfânta Scriptura si din mari personalitati ale Bisericii.

Youcat : româna : Catehismul Bisericii Catolice pentru tineri

Reviste

Conciliul al II-lea din Vatican: „semn al timpului” pentru Biserică şi pentru lume (II)

XVIII/ 35 (2015), 140 p., 17x24, 1453-8075, 9 lei.
Conciliul al II-lea din Vatican: „semn al timpului” pentru Biserică şi pentru lume (II)
Conciliul al II-lea din Vatican: „semn al timpului” pentru Biserică şi pentru lume (I)

XVII/ 34 (2014), 122 p., 17x24, 1453-8075, 9 lei.
Conciliul al II-lea din Vatican: „semn al timpului” pentru Biserică şi pentru lume (I)
Rolul Bisericii Catolice din Europa de Est la căderea comunismului

XVII/ 33 (2014), 111 p., 17x24, 1453-8075, 9 lei.
Rolul Bisericii Catolice din Europa de Est la căderea comunismului
Creştinul între trecut şi prezent

XVI/ 32 (2013), 156 p., 17x24, 1453-8075, 9 lei.
Creştinul între trecut şi prezent
Credinţa dintotdeauna şi omul de astăzi

XVI/ 31 (2013), 152 p., 17x24, 1453-8075, 9 lei.
Credinţa dintotdeauna şi omul de astăzi